2020

15 april 2020

Het STORL-bestuur heeft besloten om de vergoedingsregeling voor inzamelingsacties per 15 april 2020 te beëindigen. Aanleiding voor dit besluit is dat voorbereidingen worden getroffen voor een verbeterde werkwijze voor de inzameling van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. U wordt hierover apart geïnformeerd. Tevens is het voor STORL van belang om een goede inschatting te maken in welke mate gemeenten aanspraak willen maken op de vergoedingsregeling. Hiertoe worden de procedures op een tweetal punten aangepast.
 
Vergoedingsregeling inzamelingsacties
Het besluit van het STORL-bestuur om de vergoedingsregeling voor inzamelingsacties te beëindigen, betekent concreet dat met ingang van 15 april 2020 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen c.q. gehonoreerd. De lege verpakkingen en/of restanten van gewasbeschermingsmiddelen die tot 1 juli 2020 worden ingezameld in het kader van reeds gehonoreerde aanvragen komen voor vergoeding in aanmerking. Hierop is het oorspronkelijke ‘STORL reglement inzamelingsacties’ van toepassing.
 
Vergoedingsregeling gemeenten
De vergoedingsregeling ten behoeve van gemeenten blijft in 2020 onveranderd. De STORL wenst te kunnen inschatten in welke mate gemeenten dit jaar gebruik willen maken van de regeling. Daarom heeft het STORL-bestuur vastgesteld dat inleverformulieren uitsluitend aan gemeenten en in beperkte aantallen worden verstrekt. Tevens is het verzoek aan gemeenten om per kwartaal een declaratie in te dienen bij de STORL en de formulieren te retourneren. Er is een gelimiteerd budget beschikbaar dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Bij overschrijding van het budget behoudt STORL zich het recht voor om geen (volledige) vergoeding toe te kennen. Met nadruk wijzen we er op dat uitsluitend voor een vergoeding in aanmerking komen resten gewasbeschermingsmiddelen en/of lege verpakkingen met het STORL-logo voor Klein Gevaarlijk Afval. De STORL controleert hierop.