2020

21 december 2020

De vergoedingsregeling van de STORL voor de inzameling van lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen wordt in 2021 voortgezet. Dit geldt zowel voor de reguliere inzameling via gemeenten als voor gerichte inzamelingsacties. Er is een gemaximeerd budget beschikbaar.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een verbeterde werkwijze voor de inzameling van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze werkwijze is gebaseerd op het AgriRecover-model, dat momenteel al in België wordt gehanteerd. In afwachting hiervan heeft het STORL-bestuur besloten om de huidige regeling in 2021 voort te zetten.

Vergoedingsregeling gemeenten
De vergoedingsregeling ten behoeve van gemeenten blijft onveranderd. Net als in 2020 worden de inleverformulieren uitsluitend aan gemeenten verstrekt. Het verzoek aan gemeenten is om per kwartaal een declaratie in te dienen bij de STORL en de formulieren te retourneren. Met nadruk wijzen we erop dat uitsluitend resten gewasbeschermingsmiddelen en/of lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangemerkt als Klein Gevaarlijk Afval voor vergoeding in aanmerking komen. Deze resten en verpakkingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien voorzien van het STORL-logo of het AgriRecover-logo (nieuw). Het tarief is voor 2021 ongewijzigd vastgesteld op € 1,80 per kilogram. Het STORL-bestuur heeft een gemaximeerd budget voor de inzamelingsregeling voor gemeenten vastgesteld en behoudt zich het recht voor om een korting toe te passen op het tarief.

Vergoedingsregeling inzamelingsacties
Het STORL-bestuur heeft besloten om in 2021 weer vergoedingsaanvragen voor nieuwe gerichte inzamelingsacties in behandeling te nemen. Deze vergoedingsaanvragen dienen uiterlijk vóór 1 juli 2021 te zijn ingediend en kunnen uiterlijk op 31 december 2021 worden gedeclareerd. Het tarief voor gerichte inzamelingsacties is in 2021 ongewijzigd vastgesteld op € 1,30 per kilogram. In het geval gemeenten deelnemen aan een gerichte inzamelingsactie, dan geldt hiervoor het tarief voor inzamelingsacties van € 1,30 per kilogram. Het STORL-bestuur heeft een gemaximeerd budget voor inzamelingsacties beschikbaar gesteld en behoudt zich het recht voor om een korting toe te passen op het tarief. Het ‘STORL-reglement inzamelingsacties’ is op deze acties van toepassing.
Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de STORL.