Over STORL

Missie

In 2023 stelt STORL zich tot doel: het organiseren en uitvoeren van een duurzaam en kosten efficiĆ«nt inzamelsysteem voor lege verpakkingen en restanten van gewasverzorgingsproducten in de land- en tuinbouw in Nederland. 
 
Pilots 2022
Door middel van pilots heeft STORL in 2022 ervaring opgedaan met het inzamelen van schoongespoelde lege cans, overige verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen.
 
Soorten inzameling
  • Plastic cans
    In 2023 ligt de focus op lege schoongespoelde plastic cans. Deze cans dienen te worden aangeboden in de daarvoor bestemde STORL zakken. Alleen zakken met cans (zonder dop) die schoon en droog zijn, kunnen worden meegenomen in de inzameling en worden gerecycled.  
  • Niet spoelbare verpakkingen en resten
    Sommige verpakkingen zijn niet spoelbaar. Deze verpakkingen zullen met resten gewasbeschermingsmiddelen via een speciale inzameling worden ingenomen. In 2024 integreren we dit in het STORL-systeem.  
  • Afgekeurde zakken / voorkom kosten
    Als er vloeistof in de zakken van gespoelde cans zit, worden deze afgekeurd en kunnen niet worden gerecycled. Aan het af- of vervoeren en verwerken van deze afgekeurde zakken zijn kosten verbonden en deze worden doorberekend aan de aanbieder. Zorg dat de plastic cans schoon en droog zijn.
STORL zakken
Voor een goede en veilige handeling is het van belang om de cans in STORL zakken te verpakken en aan te bieden. Het werken met zakken zorgt voor een veilige en snelle inzameling en een goede controle bij acceptatie bij de inzameling. De STORL zakken zijn verkrijgbaar bij uw distributeur van gewasbeschermingsmiddelen.