Over STORL

De STORL is voortgekomen uit de afspraken in het Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Gemeenten die hun milieustraat of KCA-depot openstellen voor het inleveren van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en voor het inleveren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van de STORL.

In 2017 start STORL met de mogelijkheid voor inzamelingsacties om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen. De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld voor inzamelingsacties die door een LTO-organisatie of CDG-gecertificeerde distributeur samen met een afvalinzamelaar worden georganiseerd.