Gemeenten

Gemeenten

De STORL beoogt dat verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen op verantwoorde wijze worden ingeleverd en afgevoerd. Dit is overigens niet alleen de verantwoordelijkheid van de STORL en alle betrokkenen zouden moeten streven naar verantwoorde inzameling van gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd afval zonder extra kosten voor de agrarische ondernemers.

Gemeenten zijn niet verplicht om gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd afval in te nemen en moet hierbij aan bepaalde vergunningsvoorschriften voldoen. Om het innemen van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen stelt de STORL in ieder geval tot en met 30 juni 2022 een vergoeding beschikbaar voor gemeenten. De vergoeding heeft betrekking op restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers en op lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval.

Voor gemeenten is een aparte notitie met instructies gemaakt. Die kunt u hier downloaden.
Klik hier voor een voorbeeld van het formulier dat bij iedere inlevering dient te worden ingevuld.
Klik hier voor de lijst van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die in 2019 bij STORL hebben gedeclareerd.