Gemeenten

Gemeenten

De STORL beoogt dat verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen op verantwoorde wijze worden ingeleverd en afgevoerd. Dit is overigens niet alleen de verantwoordelijkheid van de STORL en alle betrokkenen zouden moeten streven naar verantwoorde inzameling van gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd afval zonder extra kosten voor de agrarische ondernemers.

Gemeenten zijn niet verplicht om gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd afval in te nemen en moet hierbij aan bepaalde vergunningsvoorschriften voldoen. Om het innenemen van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen stelt de STORL een vergoeding beschikbaar voor gemeenten. De vergoeding heeft betrekking op lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers. De STORL maar ook andere (plaatselijke) organisaties kunnen gemeenten stimuleren om gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd afval in te nemen door hen te wijzen op de vergoeding van de STORL.

Voor gemeenten is een aparte notitie met instructies gemaakt. Die kunt u hier downloaden.
Klik hier voor een voorbeeld van het formulier dat bij iedere inlevering dient te worden ingevuld.
Klik hier voor de lijst van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die in 2019 bij STORL hebben gedeclareerd.