Telers

Telers

Als op de verpakking het STORL-logo Bedrijfsafval staat, staat ook één van de volgende zinnen op het etiket van het STORL-JPG-Bedrijfsafval_opwit_JPEG.jpggewasbeschermingsmiddel:
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.B
Boeren, tuinders en loonwerkers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van het bedrijfsafval. En dat geldt ook voor het afvoeren van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Bedrijfsafval.
 
Als op de verpakking het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval staat, staat ook één van de volgende zinnen op het etiket:STORL-JPG-KGA_opwit.jpg
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn voorzien van het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval kunt u hier downloaden.

Na goed leeggemaakt te zijn of te zijn gespoeld, moeten deze verpakkingen afgevoerd worden als Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Ook restanten van gewasbeschermingsmiddelen moeten als KGA worden afgevoerd.
Gemeenten die hun milieustraat of KCA-depot openstellen voor het inleveren van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en voor het inleveren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van de STORL.
Ongeopende verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen boeren en tuinders terugbrengen naar de distributeur.
 
NB: Het is wettelijk verplicht om een verpakking van een gewasbeschermingsmiddel direct na het leegmaken van de verpakking te reinigen met hiervoor geschikte reinigingsapparatuur.