Telers

Telers

Verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen moeten door telers worden afgevoerd als bedrijfsafval of als Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Het is bovendien wettelijk verplicht om een verpakking van een gewasbeschermingsmiddel direct na het leegmaken van de verpakking te reinigen met hiervoor geschikte reinigingsapparatuur.

Verreweg de meeste verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland zijn voorzien van het STORL-logo en moeten worden afgevoerd als bedrijfsafval (nadat deze goed zijn leeggemaakt en/of schoongespoeld). Een boer, tuinder en loonwerker dient er zelf voor te zorgen dat de verpakkingen met het STORL-logo Bedrijfsafval met het overige bedrijfsafval wordt afgevoerd.

De verpakkingen van circa 50 gewasbeschermingsmiddelen en de restanten van gewasbeschermingsmiddelen moeten als Klein Gevaarlijk Afval worden afgevoerd. Deze verpakkingen en de restanten kunnen worden ingeleverd bij de gemeenten met een KCA-depot of bij afvalinzamelaars. Een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn voorzien van het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval kunt u hier downloaden.

Ongeopende verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen boeren en tuinders terugbrengen naar de distributeur.

STORL-logo's en verwijderingszinnen
Op basis van de logo's kan worden herkend of een verpakking moet worden afgevoerd als bedrijfsafval of als Klein Gevaarlijk Afval. Alleen fabrikanten en toelatinghouders die bij de STORL zijn aangesloten mogen deze logo's op de verpakkingen plaatsen. De logo's hebben ook uitsluitend betrekking op gewasbeschermingsmiddelen. Naast het STORL-logo is ook altijd een “verwijderingszin” op het etiket opnomen, die uitlegt of de verpakkingen moet worden gespoeld of alleen moet zijn geleegd voordat deze wordt afgevoerd.

 
STORL-JPG-Bedrijfsafval_opwit_JPEG-(2).jpg
 
Bedrijfsafval
Als op de verpakking het STORL-logo Bedrijfsafval staat, staat ook één van de volgende verwijderingszinnen op het etiket:
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. 
STORL-JPG-KGA_opwit-(2).jpg
 
Klein Gevaarlijk Afval
Als op de verpakking het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval staat, staat ook één van de volgende verwijderingszinnen op het etiket:
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven