Werkwijze STORL 2023

Na de goede ervaringen met de pilots in 2022 kunnen we het werkgebied voor de inzameling verder uitbreiden. Dit betekent dat wij de pilot uitbreiden naar meerdere regio’s waar we afspraken kunnen maken met inzamelaars en distributie om kosten efficiënt te kunnen werken en zo te werken naar een landelijk dekkend systeem.

Het is van belang een toekomstbestendig systeem te ontwikkelen voor het inzamelen van de gespoelde plastic cans. Daarbij kijken wij goed naar de regio's en het aanbod van lege gespoelde cans van grote telers en loonwerkers. De grote telers en loonwerkers geven aan dat een hogere inzamelfrequentie wenselijk is i.p.v. 1x per jaar.

Om kosten efficiënt te kunnen werken is een volle perswagen het vertrekpunt en dat betekent in de praktijk 360 STORL zakken in een straal van 25 km. Samenwerking tussen de distributie en STORL is hiervoor een belangrijke basis.

Welke werkwijzen onderscheiden we:
- Route inzameling
- Hybride inzameling
- Inzameling op locatie

Route inzameling
Het uitgangspunt is een volle auto met 360 zakken in een straal van 25 km waarbij op 1 dag bij 40 tot 50 adressen zakken kunnen worden opgehaald. Door aanmeldingen op www.storl.nl kunnen we vaststellen wanneer de volle auto is bereikt en kan de afvalverwerker de route gaan plannen. Hoe meer telers er mee doen met 10 zakken of meer, hoe hoger de inzamelfrequentie per jaar kan worden.

Hybride inzameling
Bij deze vorm van inzameling kunnen we een dagdeel bij de grote telers/loonwerkers de zakken ophalen en een dagdeel op een inzamellocatie staan waarbij de telers de zakken kunnen brengen in een straal van 25 km rondom de inzamellocatie.

Inzameling op locatie
Dit betekent dat er een inzameling plaatsvindt op een locatie waar de telers zelf de zakken afleveren.

Keuze van de werkwijze
STORL zal in samenspraak met de distributeur van gewasbeschermingsmiddelen de regio's indelen en de keuze maken op welke wijze zal worden ingezameld. Werkwijze en frequentie zijn afhankelijk van het aanbod van de lege plastic cans. Hoe meer telers/loonwerkers meedoen, hoe efficiënter er kan worden gewerkt.

Voor de hele inzameling geldt dat alleen lege, schoongespoelde plastic cans worden ingenomen van gewasverzorgingsproducten. De acceptant bepaalt of cans schoon zijn. Als er vloeistof in de STORL zak zit, dan wordt de zak afgekeurd en niet meegenomen.