Contact

Contact

Indien u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op:

Stichting Opruiming Restanten en Lege Verpakkingen in de Landbouw (STORL)

Postbus 80523

2508 GM 's-Gravenhage

E-mail      : info@storl.nl

Contactpersonen
Voor vragen over de inzameling kan ook contact worden opgenomen met de vertegenwoordiging van STORL.
Nederland is opgedeeld in regio’s waarbij de lijn ligt tussen Arnhem en Rotterdam.
 
Voor Noord-Nederland: Gerard Top, telnr.: 06 2221 2931, mail: top@storl.nl
Voor Zuid-Nederland: Wim in ’t Veld, telnr.:  06 5354 2400, mail: veld@storl.nl

Het heeft voorkeur uw vraag te stellen via email.