Skip to main content Skip to footer

 

INZAMELING RESTEN

 

WERKWIJZE INZAMELING RESTEN

U heeft zich aangemeld voor de inzameling van resten van gewasbeschermingsmiddelen bij STORL. Wij streven ernaar de inzameling zo efficiënt mogelijk te organiseren met inzamelaar GP Groot. 

Communicatie over de inzameling:
•    U krijgt een aankondiging van de dag van inzameling per mail.
•    Op de dag voor de inzameling of in de ochtend krijgt u nog een SMS als herinnering. 
•    De chauffeur belt u ongeveer een half uur van tevoren voordat hij bij u op het erf staat. 

Veiligheidsinstructie:
Gebruik bij overdracht van de gewasbeschermingsmiddelen de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen

Voor het ophalen van de resten geldt de volgende werkwijze:

1.    Zorg dat iemand de middelen kan overhandigen aan de chauffeur.
2.    Indien er niemand aanwezig is ondanks mail/sms en telefoon brengt STORL € 90,-- voorrij tarief in rekening. 
3.    Zorg dat het afhaaladres juist is als dit anders is dan het huisadres. U kunt dit controleren via uw STORL-account in uw dashboard.
4.    Middelen aanbieden in goed gesloten verpakkingen.
a.    Biedt de vloeistoffen en vaste stoffen (poeders/granulaten) apart aan. 
b.    Poeders in slechte verpakkingen in een stevige zak doen en goed afsluiten met een tyrab.
5.    Bij 20/25 liter verpakkingen zo mogelijk de vloeibare middelen zoveel mogelijk bij elkaar in een verpakking doen want dit vraagt veel volume omdat de cans worden overgepakt in 200 liter vaten.
Herbiciden bij herbiciden, fungiciden bij fungiciden en insecticiden bij insecticiden. Ga zorgvuldig te werk en voorkom emissie en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Spoel de lege cans daarna goed schoon. 
6.    Zorg dat de middelen op de locatie zijn als de chauffeur deze komt ophalen. 
7.    Spuitbussen worden niet meegenomen omdat dit drukhouders zijn. Neem contact op met STORL  als u spuitbussen heeft.

Bewijs van deelname
Na de inzameling worden de ingeleverde kilogrammen op uw STORL-dashboard vermeld. U kunt hiervan een print maken indien u dit wenst. 
Let op: dit is een speciale inzameling voor resten gewasbeschermingsmiddelen. Lege gespoelde cans is een andere inzameling van STORL

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de hieronder vermelde contactpersonen.

Gerard Top             mob: 06 22 21 29 31   of mail    top@storl.nl
Wim in ‘t Veld         mob: 06 53 54 24 00   of mail    veld@storl.nl

Hieronder staan de 8 stappen die nodig zijn voor het aanmelden van resten gewasbeschermingsmiddelen.

1.    Maak voor uzelf een goede inschatting (lijstje) van de resten en de verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten inzamelen. Raadpleeg de CTGB-site of uw leverancier over de verlopen toelatingen. Maak ook (een) overzicht foto (‘s) van de verpakkingen.

•    Bepaal het aantal liters vloeibare gewasbeschermingsmiddelen
•    Bepaal het aantal kilogrammen vaste stof o.a. granulaten en poeders

Gebruik geschikte handschoenen bij het beetpakken van de resten gewasbeschermingsmiddelen.

2.    Geef deze informatie door via uw STORL-account.

•    Heeft u nog geen STORL-account meldt u dan eenvoudig aan via www.storl.nl.  Hou hierbij uw KvK nummer bij de hand.

3.    Kies “opgave resten” en lees de informatie zorgvuldig.
4.    Vul het aantal liters en kilogrammen in.
5.    Bevestig of de verpakkingen kleiner of gelijk aan 25 liter/kg zijn. Zo niet, omschrijf de verpakkingen boven de 25 liter/kg. Dit kunnen drums, vaten of IBC’s zijn. Vermeld daarbij hoeveel en wat er in de verpakking zit. 
6.    Is er sprake van een alternatief ophaaladres dan kunt u dit hier vermelden.
7.    Voeg (een) foto(‘s) toe (uploaden) van de verpakkingen zodat STORL dit kan beoordelen.
8.    Bevestig uw opgave.

Na bevestigen kunt u uw opgave nog wijzigen tot deze definitief is gemaakt door STORL.
STORL beoordeelt uw opgave en mocht deze niet juist zijn dan krijgt u bericht. 

Heeft u vragen over de inzameling neem dan contact op met de contactpersonen 

Gerard Top
Noord-Nederland (boven Rotterdam – Arnhem)
📞 06 2221 2931
📬 top@storl.nl

Wim in ‘t Veld
Zuid-Nederland (onder Rotterdam – Arnhem)
📞 06 5354 2400
📬 veld@storl.nl

GA NAAR MIJN STORL

VRAGEN OVER HET INZAMELEN?