Skip to main content Skip to footer

 

VEELGESTELDE VRAGEN RESTEN

 

RESTEN CAMPAGNE 2024

*** draag met de handelingen van resten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. ***

Nee, als particulier kunt u klein gevaarlijk afval inleveren bij de milieustraat. 

Zo ver STORL weet zijn er bijna geen milieustraten meer waar je de resten kunt inleveren als bedrijf.

Resten zijn bijna altijd chemisch afval.

Nee, chemisch afval is omkleed met veel wet- en regelgeving en alleen gespecialiseerde bedrijven kunnen dit ophalen en verwerken. 

De inzamelaar wil weten wat er wordt aangeboden en gaat dit ter plaatse apart verpakken in dekselvaten. Vloeibare en vaste stoffen worden apart herverpakt. Van tevoren is opgave vereist.  

Voor het innemen van gevaarlijk afval zijn regels opgesteld. Daarnaast zijn er ook de administratieve verplichtingen die door de leverancier niet kunnen worden gedaan als ze niet over de juiste vergunningen en papieren beschikken. Distributeurs hebben alleen vergunning voor de opslag en het vervoer van gesloten verpakkingen, niet van geopende verpakkingen.

Meld je aan bij STORL linksboven op de website. Houd je KvK nummer bij de hand voor de aanmelding. Na de aanmelding kunt u de opgave  doen bij “resten”

Dan kunt u een opgave doen voor resten.

Ja dat kan. Er wordt niet gekeken naar de ouderdom van de middelen, alles kan ingeleverd worden.

Nee, de inzameling geldt alleen voor gewasbeschermingsmiddelen met een toelatingsnummer.

Om dit te controleren kunt de Ctgb-pagina raadplegen met het toelatingsnummer
https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations. Onder de naam van het middel wordt aangegeven in welke groep het middel valt. Raadpleeg eventueel uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

De hoeveelheid vloeibare middelen die u wilt inleveren.

De hoeveelheid vaste stoffen zoals granulaten en poeder formuleringen die u wilt inleveren.

Een eenvoudige manier van inzamelen met beperkte administratie kan tot 50 kg en dit maakt het inzamelen nog betaalbaar. Statistieken uit het verleden laten zien dat de meeste inzamelingen van resten minder dan 50 kg bedragen.

Bij inzameling onder de 50 kg mogen verpakkingen worden aangeboden tot een maximale inhoud. De verpakkingen worden bij inzameling overgepakt in dekselvaten.
Als een verpakking een grotere inhoud heeft vraagt dit om speciale over-verpakking.

STORL wil de opgave beoordelen om te voorkomen dat bij de inzameling oponthoud ontstaat.

Als u minder dan 50 kg heeft opgegeven vindt u de inname terug in uw STORL-account als bewijs.
Als u meer dan 50 kg heeft opgegeven loopt de inzameling direct via de inzamelaar en heeft u de rekening als bewijs van inname. 

Als u de inzameling van gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks met de inzamelaar afhandelt (boven de 50 kg) dan kunt u hierover direct contact opnemen met de inzamelaar. 

Verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunt u aanleveren in een goed gesloten, liefst originele verpakking. Voorkom bij de inname door de inzamelaar risico voor mens, dier en milieu. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het behandelen van de resten zoals handschoenen.

Nee. Zorg dat ook resten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde afgesloten ruimte.

Ja, want de gewasbeschermingsmiddelen staan achter een gesloten deur. STORL en de inzamelaar zullen de inzameltijden zo goed mogelijk communiceren via whatsapp / sms / email / telefoon.

Ja. Verpak de folie in een afgesloten zak en biedt deze aan. Zorg dat de folie met resten droog is en biedt dit als vaste stof aan. 

Pakjes, folies en niet spoelbare verpakkingen kunnen worden aangeboden als klein gevaarlijk afval. Deze worden herverpakt in dekselvaten. U kunt zelf een dekselvat aanschaffen en in de loop van het spuitseizoen vullen met 50 kg lege verpakkingen en vervolgens aanbieden voor inzameling. 

Is uw vraag niet beantwoord, neem dan contact op met uw contactpersoon. Zie hieronder.