Skip to main content Skip to footer

 

OVER STORL

 

OVER STORL EN ONZE WERKWIJZE

De stichting STORL houdt zich bezig met de opruiming van lege verpakkingen van restanten van gewasverzorgingsproducten. De stichting STORL is opgericht in 1988.

Update STORL-regeling
Door de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) die per 1-1-2023 van kracht is geworden en een update voor het opruimen van restanten, heeft de stichting haar bestaan herzien. Vanaf 2023 staat de naam STORL voor 'Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de land en tuinbouw'. Zowel voor lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten als voor resten van gewasbeschermingsmiddelen zet de STORL een nieuw inzamelsysteem op voor heel Nederland. 

Voorwaarden gebruik STORL inzamelingsregeling voor lege gespoelde plastic cans  gewasverzorgingsproducten 

STORL is een samenwerking van de hele sector. STORL is dan ook geen bedrijf. Daarmee maken wij het mogelijk om praktisch en betaalbaar te werken. Dat kan alleen als iedereen goed meewerkt en een paar basisregels naleeft.

De voorwaarden van inzameling zijn de volgende:

  • Lege cans dienen schoon gespoeld te zijn. Dus geen resten in de can!
  • Verwijder seals en zegels van de can opening.
  • Cans dienen droog te zijn. 3x uitschudden is voldoende om ze leeg te krijgen. 
  • Cans dienen te worden aangeboden in STORL 400 liter zakken. Deze zijn te verkrijgen via uw distributeur van gewasverzorgingsproducten.
  • Cans aanbieden zonder dop. Doppen kunnen na het spoelen worden aangeboden bij het bedrijfsafval.
  • Bij cans die gebruikt kunnen worden bij het Close transfer systeem zijn de doppen van het zelfde materiaal als de can en kunnen samen (schoon) in de STORL zak.
  • U biedt een hoeveelheid zakken aan die u heeft aangemeld. Als de hoeveelheid zakken die u aanbiedt sterk afwijkt en de inzamelplanning geen ruimte meer heeft,  kan de inzamelaar de zakken laten staan voor de volgende ronde.

Belangrijk: als bij inzameling blijkt dat er vloeistof onder in de zak zit, de cans vervuild zijn of als er doppen op de cans zitten wordt de zak door de inzamelaar niet ingenomen. 

Als er door onzorgvuldig handelen van u schade wordt geleden dan bent u daarvoor zelf aansprakelijk. 


Privacy verklaring

De Stichting STORL verwerkt uw gegevens uitsluitend voor het organiseren van de inzameling van lege verpakkingen en/of resten en restanten en om u te informeren over het inzamelen en wat daarmee verband houdt. Uw gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als dat nodig is voor de inzameling. Zo moeten door STORL ingeschakelde inzamelaars de adressen voor de te rijden route hebben. STORL en de organisaties waarmee STORL samenwerkt gebruiken uw gegevens in geen geval voor andere doelen zoals marketing. 

ONZE MISSIE

Het organiseren en uitvoeren van een duurzaam en kosten efficiënt inzamelsysteem voor lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten en resten van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw in Nederland.  

HET BESTUUR

Stichting STORL is een samenwerking van vier partijen, CropLife NL, Agrodis, LTO en Cumela. Alle partijen zijn in het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur wordt bijgestaan door adviseurs.

Joris Baecke, voorzitter

Peter Knippels, adviseur

André Groot Nibbelink, vice-voorzitter

Conno de Ruijter, adviseur

Han Rupert, penningmeester

Jo Ottenheim, adviseur

Gerard Joossen, bestuurslid

Maurice Steinbusch, adviseur