Skip to main content Skip to footer

 

PILOT CONTAINER SERVICE

 

Pilot Container service 2024 inzameling STORL

Naar aanleiding van vragen van verschillende telers en loonwerkers heeft STORL, naast de inzameling van zakken, haar service uitgebreid om ook met containers te gaan werken. In 2024 doen we een pilot om ervaring op te doen en de service af te stemmen op de praktijk voor de bedrijven die 30 zakken of meer aanbieden. 

De inzameling van STORL zakken blijft kosteloos. De keuze om van de containerservice gebruik te maken is niet kosteloos. Bij de container inzameling verrekenen we de aanschaf van zakken. 3 zakken = 1 kuub = € 7,50.

Voordelen van de containerservice:
-    Teler/loonwerker kan zijn lege gespoelde cans schoon, droog en zonder dop aanbieden aan STORL zonder gebruik te maken van STORL zakken. Hij kan deze opslaan in kuubskisten of i.d. 
-    De lege gespoelde cans worden op het bedrijf van de teler/loonwerker opgehaald.

Voorwaarden voor deelname:
Alleen lege gespoelde cans worden schoon, droog en zonder dop ingenomen.
 
De teler/loonwerker zorgt ervoor dat de cans in de 40m3 containers worden geladen/gestort.

Er is voldoende ruimte om met een vrachtwagen en aanhanger de teler/loonwerker te bezoeken.
 
Er wordt met een pool van 80M3 gewerkt en deze wordt door STORL volgemaakt met verschillende adressen. STORL organiseert dit. Het volume heeft invloed op het ophaalmoment. Het is dus niet op afroep. 

Inzameling staat gepland in de laatste week van september.

Per adres 30 minuten om te laden. Extra laadtijd wordt doorberekend. 

Kosten als gevolg van vervuiling en stilstand als gevolg van vervuiling worden doorberekend aan de teler/loonwerker. 

Door deel te nemen aan de inzameling accepteert de teler/loonwerker deze voorwaarden.

STORL kan tijdens het spuitseizoen de teler/loonwerker bezoeken en de cans controleren op schoon en droog. 

Tijdens het laden is er een acceptant. Bij vertrek van het erf van de teler/loonwerker is de inzamelaar eigenaar van de lading. 

STORL factureert de teler/loonwerker. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Tarieven (excl. BTW)

Aantal Kuub Tarief
tot 10 € 150,00
15 € 150,00
20 € 150,00
25 € 187,50
30 € 225,00
35 € 262,50
40 € 300,00

Bij het laden wordt samen het aantal kuubs bepaald.
Het tarief is gebaseerd op de kosten van 3 STORL zakken per kuub. Indien er meer dan 40m3 per adres wordt aangeboden graag contact opnemen met STORL.

Aanmelden:
Omdat dit maatwerk is voor 2024 vragen wij de teler/loonwerkers een account aan te maken bij “mijn STORL” en contact op te nemen met contactpersonen van STORL.

Aanvullende informatie:
De werkwijze gaat ook uit van vertrouwen dat cans schoon, droog en zonder dop worden aangeleverd. Droog = droog en schoon = schoon.
Omdat het een pilot is, is flexibiliteit gewenst. Als deze pilot succesvol is dan kunnen wij dit in 2025 een vaste vorm geven.