Skip to main content Skip to footer

 

LID WORDEN VAN STORL (LEVERANCIERS)

 

STORL stelt zich ten doel het organiseren en uitvoeren van een duurzaam en kosten efficiënt inzamelsysteem voor lege verpakkingen en restanten van gewasverzorgingsproducten in de land- en tuinbouw in Nederland.  

Bij de inzameling van plastic cans zitten ook verpakkingen van vloeibare meststoffen, uitvloeiers, hechters en biociden.

Laat u als leverancier / importeur informeren hoe u een bijdrage kunt leveren bij de inzameling van deze verpakkingen. Vul het contact formulier in en STORL neemt z.s.m. contact met u op.


Become a member of STORL (Suppliers)

STORL aims to organize and implement a sustainable and cost-efficient collection system for empty packaging and remnants of crop care products in agriculture and horticulture in the Netherlands.

The collection of plastic cans also contains liquid fertilizers, wetting agents, adhesives and biocides.

As a supplier/importer, please find out how you can contribute to the collection of this packaging. Complete the contact form and STORL will contact you as soon as possible.