Over STORL

Over STORL

Inleiding
Praktisch alle verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland zijn voorzien van het STORL-logo. Het logo geeft aan hoe de verpakking na het leegmaken moet worden verwijderd: als bedrijfsafval, of als Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
 
Als het STORL-logo op de verpakking staat vermeld, staat er ook een “verwijderingszin” op het etiket.
 
Als op de verpakking het STORL-logo Bedrijfsafval staat, staat ook één van de volgende zinnen op het etiket:STORL-JPG-Bedrijfsafval_opwit_JPEG-(2).jpg
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. 
De meeste verpakkingen moeten worden schoongespoeld en afgevoerd als bedrijfsafval. Een boer, tuinder en loonwerker dient er zelf voor te zorgen dat de verpakkingen met het STORL-logo Bedrijfsafval met het overige bedrijfsafval wordt afgevoerd.
 
STORL-JPG-KGA_opwit-(2).jpgAls op de verpakking het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval staat, staat ook één van de volgende zinnen op het etiket:
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.


Een 50-tal gewasbeschermingsmiddelen in Nederland hebben het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval.  Na goed leeggemaakt te zijn of te zijn gespoeld moeten deze verpakkingen afgevoerd worden als Klein Gevaarlijk Afval. Dat geldt uiteraard ook voor resten van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer worden gebruikt of niet meer mogen worden gebruikt.
Gemeenten die hun milieustraat of KCA-depot openstellen voor het inleveren van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en voor het inleveren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van de STORL.
Ongeopende verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen boeren en tuinders terugbrengen naar de distributeur.
  
Wettelijke verplichting
Op basis van artikel 8.13 (Reiniging van verpakkingen) van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het een gebruiker verboden een lege verpakking van een gewasbeschermingsmiddel voorhanden te hebben die meer dan 0,01% van het gewicht bevat van het oorspronkelijk in de ongeopende verpakking aanwezige gewasbeschermingsmiddel. Op basis van hetzelfde artikel moet een gebruiker direct na het leegmaken van de verpakking deze reinigen met hiervoor geschikte reinigingsapparatuur.
 
Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen
De STORL is voortgekomen uit de afspraken die eind 1988 zijn gemaakt in het kader van het Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit convenant is ondertekend door de overheid (toenmalige ministerie van IenM; toenmalige ministerie van EZ, het ministerie van SZW, het toenmalige ministerie van VWS) en het bedrijfsleven (toelatinghouders/fabrikanten, distributeurs en het landbouwbedrijfsleven). Klik hier om het convenant te lezen.

Toelatinghouders die het convenant onderschrijven en zijn aangesloten bij de STORL mogen het STORL-logo op hun verpakkingen opnemen. Het gaat hier om de geregistreerde beeldmerken van de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. De beeldmerken mogen niet worden gevoerd door fabrikanten en toelatinghouders die niet bij de STORL zijn aangesloten.